Λέσχη Κυβερνο-Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Συναντήσεις

Οι τακτικές συναντήσεις των μελών της Λέσχης πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Διαγωνισμοί

Τα μέλη της Λέσχης συγκροτούν ομάδες συμμετοχής σε διαγωνισμούς Κυβερνο-Ασφάλειας.

Εκπαίδευση

Τα μέλη της Λέσχης συμμετέχουν σε προγραμματισμένα workshops και παρουσιάσεις ειδικών θεμάτων.

Cyber Security Club at University of Macedonia (CSC@UoM)

Σχετικά με την ΛΕΚΑ@ΠΑΜΑΚ

Ενημερωθείτε για:

h

Κανονισμός Λειτουργίας

Ηθική και Δεοντολογία στην Κυβερνο-Ασφάλεια

Οργάνωση Μελών

Για οποιαδήποτε απορία σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας