Οργάνωση

Η οργάνωση των μελών της Λέσχης

Πρόεδρος: Αναστάσιος Παπαδόπουλος csc.president@uom.edu.gr
Υπεύθυνος Κατάρτισης: Μάριος Αλέξανδρος Κίτσιος csc.learning@uom.edu.gr
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Αλέξανδρος Κατάκαλος csc.hrpr@uom.edu.gr
Υπεύθυνος Διαγωνισμών: Γεώργιος Δεληγιάννης csc.challenge@uom.edu.gr
Υπεύθυνος Διαχείρισης: Μαρίνος Πανταζής csc.admin@uom.edu.gr

 

Γιάννης Μαυρίδης Καθηγητής
Διευθυντής Εργαστηρίου Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης (MSNlab)
mavridis@uom.edu.gr